Woning gekocht?

U heeft uw nieuwe woning gekocht? Gefeliciteerd!

Er komt nu veel op u af en er zal in korte tijd het een en ander moeten worden geregeld, financiering, verzekeringen en de officiële overdracht van de eigendom.

 1. Meestal stelt de makelaar van de verkoper de koopovereenkomst op. Een door verkoper en koper getekende schriftelijke koopovereenkomst is wettelijk verplicht.
 2. U vertelt de makelaar en uw hypotheekbank dat de overdracht van de woning door ons kantoor zal worden verzorgd.
 3. De makelaar zorgt ervoor dat wij een exemplaar van de koopovereenkomst ontvangen.
 4. Daarna gaan wij de datum voor de ondertekening inplannen. Omdat er nog steeds vaak voor de 1e dag van een maand wordt gekozen als overdrachtsdatum zit onze agenda vaak al snel vol.
 5. Beide partijen en de makelaar(s) worden door ons op de hoogte gesteld van de ontvangst van de koopovereenkomst en van de datum en het tijdstip van de ondertekening.
 6. Verkoper en koper ontvangen van ons het verzoek om gegevens aan te leveren zodat wij het wettelijk verplichte cliëntenonderzoek kunnen uitvoeren:
  1. met wie heeft de notaris te maken;
  2. wat voor transactie is het;
  3. waarom wordt die aangegaan, is die logisch;
  4. is de koopprijs verklaarbaar; en
  5. waar komt het geld vandaan dat bij de transactie zal worden gebruikt?
 7. Zodra dat cliëntenonderzoek goed is doorlopen mogen wij pas inhoudelijk met de werkzaamheden beginnen.
  U zult daarbij het gevoel krijgen dat u alles al meerdere keren heeft moeten laten zien; dat klopt. Een makelaar, hypotheekadviseur of een bank moeten allemaal, los van elkaar, ongeveer dezelfde vragen stellen. We zijn verplicht dit te doen; kwaad worden op de dossierbehandelaar heeft geen zin.
  Komt er daarna informatie naar boven die anders is of nieuw, dan kan dat er toe leiden dat u aanvullende vragen moet beantwoorden of dat de dossierbehandeling moet worden gestopt en dat er een melding moeit worden gedaan bij de FIU.
 8. De eventuele hypotheekbank(en) van de verkoper wordt op de hoogte gesteld dat de hypotheek zal worden afgelost. Sommige banken hanteren daarvoor een opzegtermijn van een maand!
 9. De koper ontvangt van ons het verzoek de eventuele waarborgsom op onze rekening over te maken of een bankgarantie te laten stellen.
 10. Bij het kadaster en andere registers vragen wij gegevens op over de woning en de verkoper en de koper. Komen alle gegevens overeen met de gegevens die wij van verkoper en koper hebben ontvangen dan wordt er een akte van levering opgesteld. Verkoper, koper en de makelaar(s) ontvangen daarvan een concept via het Online Dossier van ons kantoor.
 11. Nadat wij van de hypotheekbank van de koper de gegevens voor de hypotheek hebben ontvangen maken wij een hypotheekakte op. De koper en de tussenpersoon ontvangen daarvan een concept via het Online Dossier.
 12. De verkoper, de koper, de makelaar(s) en de tussenpersoon ontvangen via ons Online Dossier een afrekening waarop voor de verkoper en voor de koper de geldstroom is uitgewerkt. Voor de verkoper en de koper wordt een aparte afrekening opgesteld. Alle door de verkoper of de koper te ontvangen en te betalen bedragen staan daarop vermeld: de koopprijs, de eventuele overdrachtsbelasting, geld dat naar de hypotheekbank gaat als er een hypotheek zal worden afgelost, geld dat van de hypotheekbank komt, verrekening van bv onroerende zaakbelasting, makelaarscourtage, kosten voor een tussenpersoon, etc.
 13. Het kan zijn dat er onder de streep dan nog een bedrag staat dat u moet bijbetalen. U moet er zelf voor zorgen dat dat bedrag op tijd op onze bankrekening staat. Ontvangt u geld, dan maken wij dat over op een lopende rekening (geen spaarrekening) die op uw eigen naam staat.
 14. Dan komt de grote dag: de overdracht. De verkoper en de koper lopen met de makelaar(s) door de woning voor de inspectie.
 15. Is alles zoals het was afgesproken? Dan komen de verkoper en de koper naar ons toe voor de ondertekening van de akte. De verkoper geeft vaak een volmacht aan de notaris zodat de verkoper niet mee hoeft.
 16. Bij ons op kantoor aangekomen laat iedereen zijn identiteitsbewijs scannen; dat is wettelijk verplicht.
  Vervolgens haalt de notaris eerst de verkoper uit de wachtkamer om naar de financiële afwikkeling voor de verkoper te kijken. Dat duur een paar minuten. Daarna haalt de notaris de kopers op uit de wachtkamer.
 17. De tekensessie kent een vaste volgorde: de notaris legt de inhoud van de (altijd Nederlandstalige) akte uit en informeert of alles duidelijk en besproken is. De notaris moet er van overtuigd zijn dat iedereen voldoende begrijpt wat er wordt getekend en dat iedereen uit vrij wil tekent. Vervolgens leest hij het begin en het slot van de akte voor en worden de handtekeningen gezet. De sleutels worden overhandigd en de verkopers nemen afscheid.
 18. De kopers blijven meestal nog even zitten om andere akten te tekenen zoals de hypotheekakte.

De koper kan vervolgens gaan klussen, de notaris zorg voor de registratie bij het Kadaster waarmee de overdracht van de eigendom zal worden afgerond. Een of twee werkdagen daarna, als het Kadaster het goed heeft kunnen verwerken, gaan wij geld uitboeken. Na een paar weken ontvangen beide partijen nog een brief van het Kadaster waarin staat dat de akte is verwerkt.