Afspraken voor besprekingen en passeren

Afspraak voor ondertekening van een akte

Afspraken maken, wijzigen of annuleren voor de ondertekening van een akte, kan uitsluitend met de behandelaar.

Afspraak voor een bespreking

Als er een bespreking plaatsvindt dan zal dat een fysieke bijeenkomst zijn. Besprekingen via digitale weg doen wij niet. Digitaal iemands identiteit vaststellen in verband met de wwft onder omstandigheden wel. Een digitale bespreking biedt de notaris onvoldoende garantie dat hij kan controleren of iemand uit vrij wil zijn keuzes maakt en de gevolgen van die keuzes overziet. Er gaat dan toch niets boven een traditioneel gesprek aan tafel.

Let op als u een afspraak maakt ten behoeve van iemand anders:
die persoon moet in staat zijn zelfstandig en zonder hulp de bespreking te voeren. Kan dat niet, bijvoorbeeld door dienst geestelijke gesteldheid, dan zal een bespreking en daarmee het maken van een akte, niet meer kunnen. Of die persoon dat kan is uitsluitend ter beoordeling van de notaris.