Verklaring van erfrecht aanvragen

Voorlichting en informatie

Het afwikkelen van een nalatenschap is voor de meeste mensen geen dagelijks werk. Het is aan u zelf om te bepalen hoeveel begeleiding u daarbij wilt hebben. Het is aan te raden om te beginnen met een gesprek met de notaris. Een eventueel testament kan dan worden besproken, de meest praktische aanpak en de valkuilen.

Indien het u verstandig lijkt dat er een gesprek plaatsvindt kunt u daarvoor hier een afspraak aanvragen.

De afwikkeling van vrijwel iedere nalatenschap begint met een “verklaring van erfrecht”. Dat is een verklaring van een notaris waarin staat wie bevoegd is over de nalatenschap te beschikken. Wie bevoegd is, is een erfgenaam, executeur of vereffenaar.

Er twee soorten:

  1. De verklaring van executele, waarin alleen is vermeld wie de executeur is.
  2. De verklaring van erfrecht waarin staat vermeld wie de erfgenamen zijn en, eventueel, of er een executeur is.

Informeert u vooraf bij de bank of verzekeringsmaatschappij of die wel een verklaring van erfrecht vraagt. Soms kan ook worden volstaan met een verklaring van executele. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te informeren waar uw bank om vraagt. Bedenk wel dat ook al geeft een bank aan geen verklaring van erfrecht nodig te hebben, deze ook nodig kan zijn als er onroerend goed tot de nalatenschap behoort.

Houdt u er rekening mee dat, ook als er een verklaring van executele wordt afgegeven, de notaris verplicht is de erfgenamen te benaderen.

De benodigde tijd voor het afgeven van zo’n verklaring is niet vooraf aan te geven. Dit is sterk afhankelijk van hoe snel de erfgenamen, executeurs of gemeenten reageren op door de notaris gevraagde inlichtingen en bescheiden. Een verklaring van executele is doorgaans sneller af te geven dan een verklaring van erfrecht.