Verklaring dat een levenstestament of algemene volmacht nog geldig is

Een instelling, vaak een bank, kan vragen om een bewijs dat een levenstestament of een algemene volmacht nog geldig is en niet is ingetrokken. Dit is iets anders dan een eventuele activeringsverklaring die soms in levenstestamenten/algemene volmachten als vereiste is opgenomen.

 

Zo’n verklaring kunt u hieronder aanvragen. Nadat wij hebben gecontroleerd dat die verklaring kan worden afgegeven ontvangt u een declaratie. Na ontvangst van de betaling wordt de gevraagde verklaring digitaal beschikbaar gesteld.