Testament, levenstestament, samenlevingscontract, of huwelijksvoorwaarden

Of u nu een testament, levenstestament, samenlevingscontract, of huwelijksvoorwaarden wilt hebben, de werkwijze is altijd hetzelfde.

  1. Er vindt eerst een gesprek plaats. Tijdens het gesprek worden uw wensen en situatie besproken en krijgt u voorlichting over de (on)mogelijkheden. Het gesprek duurt meestal een half uur tot een uur.
  2. Wilt u doorgaan met het laten opstellen van een akte dan wordt er meteen een datum afgesproken (na ongeveer 2 – 4 weken) voor de ondertekening. Dat bevordert de voortgang; van uitstel komt afstel.
  3. Na de bespreking ontvangt u een e-mail met de bevestiging welke werkzaamheden er voor u zullen worden verricht en wat het ongeveer zal gaan kosten.
  4. Enige tijd vóór de afspraak om te komen tekenen ontvangt u via het Online Dossier de concepttekst met een toelichting. U ontvangt dan ook het verzoek de declaratie te betalen, vóór de datum van ondertekening.
  5. Tijdens de afspraak waarin de akte wordt ondertekend zal de akte nog met u worden doorgenomen. Dat is geen uitgebreide zitting, maar zal u wel voldoende gelegenheid bieden om de gevolgen van de akte te begrijpen en eventueel nog korte vragen te stellen. De akte wordt vervolgens getekend en is daarmee definitief.
  6. Enkele werkdagen daarna staat er voor u een afschrift van de akte klaar in het Online Dossier. De behandeling van het dossier is daarmee afgerond.

Goed om te weten:

  • een levenstestament is wat anders dan een testament. Een levenstestament is een volmacht die werkt tijdens uw leven. Een testament werkt alleen na uw overlijden;
  • een testament is een persoonlijke akte. U tekens dus niet samen met uw partner één testament;
  • een concept van een akte is juridisch niet geldig.