Kan ik mijn uitvaartwensen opnemen in een testament?

Categorie: Testament

Dat kan wel, maar is meestal niet aan te raden. Er zal meestal tijd verstrijken tussen het moment van overlijden en het boven water komen van het laatste testament. Als er in het testament is vastgelegd dat er een wens is voor begraven en de crematie is al geweest, dan is dat buitengewoon pijnlijk. Los daarvan is een notariële akte een star middel om wensen vast te leggen. Wijzigen uw wensen, dan moet u de akte ook aanpassen.