Erfbelasting

Erfbelasting

Het krijgen van een erfenis of schenking is in Nederland niet zonder gevolgen. Vaak moet er over het vermogen belasting betaald worden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van actuele wet- en regelgeving en van de relatie die u heeft met degene die is overleden.
Als notaris kunnen wij u informeren over de financiële gevolgen van een erfenis of nalatenschap. Van belang is ook te weten dat er grote verschillen zijn tussen het schenken van ondernemingsvermogen of privévermogen.