De Wilsbeschikking

De Wilsbeschikking

In een wilsbeschikking legt u vast welke medische behandelingen u wel of niet wilt ondergaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om het feit dat u niet gereanimeerd wilt worden bij een hartstilstand. Ook kunt u in deze verklaring laten opnemen dat u bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden euthanasie wilt. Daarbij kunt u in uw beschikking een vertegenwoordiger aanwijzen, die namens u met uw arts mag praten en beslissingen mag nemen voor als u daar niet meer toe in staat bent. Ten slotte kunt u in een wilsbeschikking aangeven of u wel of niet wilt meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Uw partner of familie kan op die manier rekening houden met uw wensen.

De Wilsbeschikking: Hoe dienst deze er uit te zien?

Er zijn geen specifieke regels over hoe u uw wensen dient te laten vastleggen in een wilsverklaring. Het is in ieder geval van belang dat u zeer duidelijk aangeeft wat uw wensen zijn. Er dient voor een arts geen enkele twijfel te bestaan over wat uw intenties zijn. Daarnaast is het vereist dat op het document de datum, uw handtekening en uw voor- en achternamen staan. Het is daarbij belangrijk om uw huisarts op de hoogte te brengen van uw wensen. Zorg ook dat u regelmatig uw wilsbeschikking vernieuwt of verlengt, om aan te geven dat uw wensen nog steeds gelden.

Wilsbeschikking in de vorm van een testament

Over wilsbeschikkingen kan wel eens onduidelijkheid bestaan. Vooral als de zaken niet goed zijn vastgelegd, of gegevens niet op de juiste manier zijn opgesteld. Het is daarom verstandig uw wilsbeschikking in de vorm van een testament vast te leggen. Een testament wordt altijd en enkel door een notaris opgesteld. In een testament kunt u van alles vastleggen, dus uiteraard ook uw beschikking. Aangezien de notaris uw testament volgens vaste regels opstelt, is deze altijd rechtsgeldig en biedt het voldoende duidelijkheid voor uw familie en partner. Het is daarom altijd aan te raden een testament op te stellen.

Regel nu de wilsbeschikking: Laat niets aan onduidelijkheid over

Het komt zeer vaak voor dat ouders geen wilsverklaring hebben opgesteld. Als plotseling de gezondheid verslechtert, komt de familie of de partner voor een bijzonder lastige situatie te staan. Zij moeten immers over uw leven beslissen, zonder dat zij op de hoogte zijn van uw specifieke wensen over medische behandelingen. De gezondheidszorg wordt steeds geavanceerder en meer vooruitstrevend. Hierdoor zijn, ook op hoge leeftijd, vaak de meest ingrijpende behandelingen nog mogelijk. Het is echter de vraag in hoeverre een behandeling nog gewenst is. Voor zowel patiënten, artsen en familieleden kan de vraag van behandeling een enorme worsteling zijn. Een testament waarin u vastlegt wat voor u een zinvolle medische behandeling is, kan een enorme uitkomst bieden. Het is van belang dat u dit op tijd laat vastleggen.

Meer informatie over de wilsbeschikking? Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over het opstellen van een testament of wilsbeschikking? Ons Brabantse notariskantoor staat u graag terzijde. Notariskantoor Drunen bestaat maar liefst 200 jaar en heeft een uitgebreide expertise op het gebied van testamenten en wilsbeschikkingen. Neem contact met ons op om uw specifieke wensen te bespreken of ontvang direct een prijsopgave.