Verklaring van erfrecht

Als een van uw dierbaren is overleden, komt er in korte tijd veel op u af. Niet alleen krijgt u te maken met rouw en verdriet, u dient ook een aantal zakelijke beslissingen te nemen. Erfrecht speelt dan een belangrijke rol. Dit gedeelte van het burgerlijk recht regelt de erfopvolging of successie. In het erfrecht wordt bepaald wat er gebeurt met de bezittingen en schulden van iemand die overleden is. Een van de eerste zaken die u dient te regelen na het overlijden is een zogeheten verklaring van erfrecht. Dit is een akte die wordt opgemaakt door een notaris, waarin wordt aangegeven wie is overleden, of de overledene een testament heeft aangemaakt en wat er in dit testament is vastgelegd. Verder vermeldt de notaris wie de erfgenamen zijn en wie van de erfgenamen gemachtigd is om de erfenis af te wikkelen.

Wanneer heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

Er is een aantal belangrijke redenen waarom u een verklaring nodig heeft. Zo mag een bank bijvoorbeeld de rekeningen ten name van een overledene blokkeren. Als de nabestaanden van de overledene toch proberen om betalingen te doen met de rekening, zal de bank deze betalingen weigeren. Pas op het moment dat u een verklaring aan de bank overhandigt, is het mogelijk dat u als nabestaande over de rekening van de overledene mag beschikken. De rekening wordt dan omgezet in een zogenaamde ervenrekening. Het is daarbij belangrijk erop te letten dat een bank geen en/of rekening mag blokkeren. Voor een en/of rekening is slechts een verklaring nodig als u de tenaamstelling van de rekening wilt aanpassen. Naast de bank vragen veel andere instanties ook om een verklaring van erfrecht.

Onderzoek door notaris

Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. Hiervoor doet de notaris een aantal onderzoeken. Zo zal hij onderzoek doen bij het Centraal Testamentenregister en de burgerlijke stand. Alle erfgenamen en wilsbeschikkingen worden op deze manier in kaart gebracht. Als de erfgenamen moeilijk te vinden zijn, of welicht zeer veel erfgenamen zijn, kan het enige tijd duren (enkele weken of maanden) voordat de notaris de verklaring kan opmaken.

Situaties waarin geen verklaring nodig is

In 2012 is door de overheid bepaald dat in sommige situaties geen verklaring nodig is. Het gaat dan om een situatie waarin nog een langstlevende partner is en eventueel kinderen. De overledene had daarnaast geen testament opgesteld. Bovendien mag het totale saldo van alle bankrekeningen tezamen niet meer bedragen dan € 100.000,-. In dat geval tekent de langstlevende een verklaring bij de bank. Zo kan de bank niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het vrijgeven van de rekeningen. Deze verantwoordelijkheid wordt dan bij de langstlevende gelegd. Deze verklaring geeft de langstlevende geen bescherming. Bij de verklaring van erfrecht ontvangt u deze bescherming wel, omdat u beneficiair kunt aanvaarden. Als u meer wilt weten over uw specifieke situatie, is het aan te raden contact met ons notariskantoor op te nemen. Zo weet u welke regels voor u van toepassing zijn.

Laat u bijstaan door een goed en betrouwbaar notariskantoor

Wij begrijpen dat er in deze moeilijke tijd veel op u af komt. Daarom is het belangrijk dat u zich goed laat begeleiden door een betrouwbaar notariskantoor. Notariskantoor Drunen heeft een jarenlange ervaring op het gebied van het erfrecht. Het notariskantoor bestaat maar liefst meer dan 200 jaar en heeft in deze tijd vele cliënten tot tevredenheid geholpen. Notariskantoor Drunen staat bekend om zijn persoonlijke aanpak. We nodigen u uit voor een persoonlijk gesprek, zodat u en wij precies weten wat wij voor u kunnen betekenen. Dit alles doen wij tegen een scherp en eerlijk tarief. Ons notariskantoor zal er alles aan doen ervoor te zorgen dat deze moeilijk periode op een zo prettig mogelijke manier kan worden afgesloten. Wilt u graag meer informatie over ons notariskantoor of wilt u een afspraak maken of advies inwinnen omtrent erfrecht? Neem contact met ons op om uw specifieke wensen te bespreken of ontvang direct een prijsopgave voor een verklaring van erfrecht.