Verklaring van erfrecht nodig

Als er iemand in uw familie of directe omgeving overlijdt, zult u een aantal praktische zaken moeten regelen. Een van de zaken waar u mee te maken krijgt, is het afhandelen van de erfenis. U heeft daarvoor een verklaring van erfrecht nodig die u aan instanties dient te tonen. In dit artikel informeren we u uitgebreid over de situaties waarbij u een verklaring van erfrecht nodig heeft.

In welke situaties is een verklaring van erfrecht nodig?

Er is een aantal situaties waarin u een verklaring van erfrecht dient te tonen. Een verklaring van erfrecht is een officieel document waarin is vastgesteld wie de erfgenamen zijn van degene die is overleden. Met dit document kunt u bij instanties aantonen dat u het recht heeft om het vermogen van de overledene te beheren. Als iemand overlijdt, wordt bijvoorbeeld de bankrekening van de overledene geblokkeerd. Het is voor de nabestaanden in dat geval niet meer mogelijk om geld over te maken vanaf deze rekening. Als u een verklaring van erfrecht aan de bank overlegt, wordt de rekening omgezet in een ervenrekening. Op die manier kunt u het vermogen van de overledene beheren. De verklaring van erfrecht geeft instanties zekerheid over het beheer van de erfenis.

Wanneer is er geen verklaring van erfrecht nodig?

Er is een aantal situaties waarin een verklaring van erfrecht niet nodig of noodzakelijk is. De situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen, dat u de langstlevende partner (met of zonder kinderen) bent. Als er geen testament was opgesteld en het saldo van de bankrekening niet te hoog is, is een verklaring van erfrecht niet nodig. De langstlevende tekent in dat geval een verklaring waarin de risico’s van het vrijgeven van de rekening voor zijn of haar naam komen. Er zit echter een aantal nadelen aan deze manier van handelen. U kunt op deze manier namelijk de erfenis niet beneficiair aanvaarden. Mochten er dus schulden aan de kant van de overledene zijn, dan heeft de langstlevende partner hier geen bescherming tegen. Voor meer informatie hierover kunt u het beste met ons notariskantoor contact opnemen.

Het opmaken van de verklaring van recht

U heeft voor het laten opstellen van een verklaring van erfrecht altijd een notaris nodig. De notaris stelt vast wat de identiteit is van de persoon die overleden is, wie de erfgenamen zijn en of de overledene een testament heeft achtergelaten. Ook wordt in de verklaring van erfrecht beschreven wie namens de nabestaanden is aanwezen om de erfenis op een zo goed mogelijke wijze af te wikkelen. Om ervoor te zorgen dat de verklaring van erfrecht de juiste informatie bevat, doet de notaris eerst zorgvuldig onderzoek bij instanties als het Centraal Testamentenregister en de burgerlijke stand. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de notaris alle erfgenamen tracht te achterhalen.

Neem contact op met ons notariskantoor voor meer informatie

Wilt u meer informatie over de verklaring van erfrecht?

Ons notariskantoor is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving met betrekking tot het erfrecht. Onze notaris kan u op de beste wijze adviseren, zodat u de erfenis op een zo goed mogelijke wijze kunt afwikkelen. Neem contact met ons op om uw specifieke wensen te bespreken of vraag direct een prijsopgave op.