Verklaring van erfrecht online aanvragen? Notariskantoor Drunen verzorgt het voor u.

Als plotseling een dierbare in uw omgeving overlijdt, moet u in een korte tijd een aantal belangrijke zaken regelen. Een van deze praktische zaken is het afwikkelen van de erfenis. Voor een aantal situaties moet u beschikken over een verklaring van erfrecht. Wilt u over een verklaring van erfrecht beschikken? Dan kunt u bij Notariskantoor Drunen terecht. Via onze website vraagt u een verklaring van erfrecht online aan, Notariskantoor Drunen handelt vervolgens snel om de verklaring voor u op te stellen.

Wanneer heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

De verklaring van erfrecht is een document waarin officieel wordt vastgelegd wie namens de overledene de erfgenamen zijn. Bij instanties kunt u met een verklaring van erfrecht aantonen dat u als erfgenaam het vermogen van de overleden persoon mag beheren. Een van de situaties waarin een verklaring van erfrecht van belang is, is bijvoorbeeld voor de bankrekening van de overledene. De bankrekening wordt direct na overlijden geblokkeerd. De nabestaanden kunnen in dat geval geen geld overmaken vanaf deze rekening. Zodra u de verklaring van erfrecht online dan wel offline toont, zet de bank de rekening om in een ervenrekening. Zo kunt u toch beschikken over het vermogen van de overledene. Het belangrijkste doel van de verklaring van erfrecht is dat instanties zekerheid krijgen over de erfenis.

Situaties waarbij geen verklaring van erfrecht nodig is

U hoeft niet in iedere situatie een verklaring van erfrecht te overleggen. Als u de langstlevende partner bent, het saldo op de bankrekening niet te hoog is en er geen testament is opgesteld, is er geen verklaring van erfrecht nodig. In dat geval tekent u als langstlevende partner een verklaring waarin u de risico’s op u neemt bij het vrijgeven van de rekening. Deze situatie heeft echter een aantal nadelen. Het voornaamste nadeel is dat de erfenis niet beneficiair aanvaard kan worden. Als de overledene schulden had, is er geen bescherming aanwezig voor de langstlevende partner. Notariskantoor Drunen kan u adviseren wat u het beste in deze situatie kunt doen.

Het opstellen van de verklaring van erfrecht kan online worden aangevraagd

Het opstellen van de verklaring van erfrecht kan niet direct online geschieden. Het is echter mogelijk om direct te handelen na de online offerte-aanvraag. Op die manier zal de verklaring van erfrecht zeer snel worden opgesteld. U heeft voor het opstellen van een verklaring van erfrecht altijd een notaris nodig. De notaris stelt vast wie de overledene is, welke erfgenamen aanwezig zijn en of er een testament is. Daarnaast wordt in de verklaring van erfrecht de persoon aangewezen die de erfenis zal afwikkelen.

Wilt u een verklaring van erfrecht online aanvragen? Neem dan nu contact met ons op.

Wilt u meer informatie over de verklaring van erfrecht? Of wilt u meteen een offerte-aanvraag online indienen, zodat u zo snel mogelijk over een verklaring van erfrecht kan beschikken? Neem dan nu contact met ons op om uw specifieke wensen te bespreken.