Vaker gestelde vragen

Categorie: Relatie en familie

Niet helemaal. Met ingang van 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. De vertrouwde algehele gemeenschap van goederen is nu een beperkt gemeenschap van goederen. Alleen dat wat iemand tijdens een huwelijk/geregistreerd partnerschap verkrijgt wordt gemeenschappelijk. Alles wat iemand vóór het huwelijk al had en erfenissen en schenkingen blijven privé. Bedenk wel dat dit alleen goed zal werken als partijen bijhouden wat er met dat privévermogen tijdens het huwelijk gebeurt. Als een echtgenoot bijvoorbeeld een geldbedrag heeft dat tot het privévermogen behoort en er komt een echtscheiding, wat is er dan met dat bedrag gebeurd? Is dat in het huishouden opgegaan of is het afgelost op de hypotheek of in de verbouwing gestoken? Zonder boekhouding zal dat bij een echtscheiding in ieder geval tot een flinke discussie leiden en waarschijnlijk tot een teleurstelling.