Gemeenschap van goederen afgeschaft?

Niet helemaal. Met ingang van 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. De vertrouwde algehele gemeenschap van goederen is nu een beperkt gemeenschap van goederen. Alleen dat wat iemand tijdens een huwelijk/geregistreerd partnerschap verkrijgt wordt gemeenschappelijk. Alles wat iemand vóór het huwelijk al had en erfenissen en schenkingen blijven privé. Bedenk wel dat dit alleen goed zal werken als partijen bijhouden wat er met dat privévermogen tijdens het huwelijk gebeurt. Als een echtgenoot bijvoorbeeld een geldbedrag heeft dat tot het privévermogen behoort en er komt een echtscheiding, wat is er dan met dat bedrag gebeurd? Is dat in het huishouden opgegaan of is het afgelost op de hypotheek of in de verbouwing gestoken? Zonder boekhouding zal dat bij een echtscheiding in ieder geval tot een flinke discussie leiden en waarschijnlijk tot een teleurstelling.

Ik heb een vakantiewoning in het buitenland. Wat gebeurt er als ik overlijd?

Als de vakantiewoning in een Europees land staat is het waarschijnlijk zo dat dat land is toegetreden tot de Europese Erfrecht Verordening en dat wil zeggen dat u in uw Nederlandse testament kunt bepalen dat uw gehele nalatenschap, dus ook de vakantiewoning, volgens de Nederlandse wet wordt afgewikkeld. Dat maakt de afwikkeling dus eenvoudiger.

Ik heb een nalatenschap al aanvaard, maar nu blijkt er nog een schuld te zijn. Wat kan ik nu nog doen?

Als u na het aanvaarden van een nalatenschap wordt geconfronteerd met een schuld van de overledene die u niet kende en ook niet kon kennen, kunt u binnen drie maanden nadat u met die schuld werd geconfronteerd, aan de kantonrechter vragen om toestemming om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. U moet dan wel aantonen dat u in de administratie van de overledene heeft gecontroleerd of er schulden waren.