Kan ik contant betalen?

Het heeft onze voorkeur dat betalingen vooraf, per bank, worden overgemaakt. Eventueel kunt u ook pinnen. Er is geen contant geld aanwezig op kantoor dus er is geen wisselgeld voor het geval u beslist contant wilt betalen. Hogere bedragen (€ 2.500 en hoger) mogen op grond van onze regelgeving niet worden geaccepteerd.

Geen foto’s van de medewerkers?

Wij hechten ook aan de privacy van onze medewerkers en een veilige werkomgeving. Na vervelende ervaringen in het verleden is er voor gekozen om geen namen en foto’s op onze internetpagina te plaatsen.

Krijg ik de akte meteen mee?

Nee, het origineel is eigendom van de Rijksoverheid en blijft bij de notaris. U krijgt via het Online Dossier een digitale versie (Pdf-A) ter beschikking.

Kan ik mijn kind onterven?

Ja hoor. Dat kan door in uw testament te vertellen dat uw kind (en eventueel zijn afstammelingen) niets van u erven. U kunt ook uw kind onterven door iemand anders tot erfgenaam te benoemen. Erft die ander niet, dan erft uw kind alsnog. Uw kind mag echter wel de helft van wat hij zou hebben geërfd in geld opeisen. Uw kind heeft dan ook recht op informatie. Zit uw kind stil dan krijgt het kind niets.

Moet ik een hogere inschrijving willen hebben?

Een hogere inschrijving wil zeggen dat in de hypotheekakte en het kadaster een hoger bedrag wordt vermeld dan u nu leent. Dat heeft als voordeel dat als u in de toekomst meer wilt lenen, u niet nog een keer naar die “dure” notaris hoeft. Het nadeel, en dat wordt nog wel eens vergeten te vertellen, is dat u uw onderhandelingspositie opgeeft. Als u wilt bijlenen kunnen andere banken in het kadaster zien dat u nog ruimte heeft bij uw bank. Andere banken gaan u dus niets lenen. U kunt meestal niet weg bij uw bank zonder boete, dus u kunt ook niet meer onderhandelen over de hoogte van de hypotheekrente. Het is altijd in het voordeel van de bank, afhankelijk van hoe trouw u bent aan uw bank, kan het in uw voordeel zijn.

Waarom staat in de hypotheekakte een hoger bedrag dan ik leen?

In de hypotheekakte staat meerdere bedragen. Soms het bedrag van de lening, dat verschilt per bank. Er staat altijd het bedrag in waarvoor u zekerheid verleent. Dat wordt het inschrijvingsbedrag genoemd wat ook in het kadaster wordt ingeschreven. Daarbovenop wil de bank zich indekken voor als het financieel verkeerd loopt. De bank wil dan ook de achterstallige rente betaald hebben, boete en de incassokosten die de bank moet maken om alles alsnog te incasseren. Voor dat extra bedrag, dat boven op de schuld kan komen, wil de bank zich ook indekken, maar dat moet dan wel vooraf in de akte zijn vermeld. Iedere bank hanteert daarvoor een vast percentage, meestal rond de 40%. Voor die twee bedragen opgeteld (inschrijving + rente, boete en kosten) heeft de bank dan voorrang vóór andere schuldeisers.

Ons testament is toch vervallen omdat het nu in de wet staat?

Nee. Het klopt dat als een getrouwd iemand die kinderen heeft overlijdt zonder testament, de wet bepaald dat de langstlevende eigenaar wordt van alles en dat een kind zijn erfdeel tegoed houdt. Dat geldt echter alleen als er geen testament is. Is er wel een testament, dan gaat dat voor.

Erfbelasting

Over erfbelasting (vroeger successierecht) is altijd veel te doen. Amper een paar maanden na het overlijden van een dierbare ligt er al een blauwe envelop van de Belastingdienst in de brievenbus. De zakelijke kant van het verlies moet dan geregeld worden.

Belasting betalen is logisch maar belasting betalen over de erfenis, wordt vaak gezien als onnodige last. In veel gevallen is het mogelijk om bij het eerste overlijden belastingbetaling te voorkomen zodat de langstlevende niet in financiële problemen komt.

De wetgeving omtrent erfbelasting verandert vaak waardoor het van belang is u goed te laten informeren. Het is haast niet te doen voor mensen die niet gewend zijn om wetteksten te lezen om goed op de hoogte te blijven van de wetgeving. Daarom nemen wij dit graag voor u uit handen en informeren wij u graag over de mogelijkheden. Met een oud testament laat u meestal mogelijkheden liggen.