Ons testament is toch vervallen omdat het nu in de wet staat?

Categorie: Testament

Nee. Het klopt dat als een getrouwd iemand die kinderen heeft overlijdt zonder testament, de wet bepaald dat de langstlevende eigenaar wordt van alles en dat een kind zijn erfdeel tegoed houdt. Dat geldt echter alleen als er geen testament is. Is er wel een testament, dan gaat dat voor.