Mag ik in een keer, voor meerdere jaren een schenking op papier doen?

Categorie: Schenken

Het standpunt was altijd dat dat voor de schenkbelasting werd gezien als een schenking van het totaalbedrag, maar uit een uitspraak van de Hoge Raad  valt af te leiden dat het wel kan. In dat geval waren in afzonderlijke akten schenkingen toegezegd, mits de schenker en de begiftigd op een bepaalde datum nog in leven zouden zijn. Er zijn nog wel meerdere akten nodig om (teveel) samenhang tussen de schenkingen te voorkomen.