Kan ik mijn woning overdragen aan mijn kind?

Categorie: Schenken

Ja, natuurlijk. Bedenk wel altijd welk doel u wilt bereiken. Wilt u uw kind een cadeautje geven, dank kunt u de volledige woning (de bakstenen) schenken, maar ook de woning verkopen tegen een koopsom die lager is dan de waarde. Let op: Wordt een woning geschonken, dan is de WOZ-waarde bepalend voor het vaststellen van de hoogte van de schenkbelasting. Wordt de woning verkocht tegen een koopprijs die lager is dan de WOZ-waarde, dat is over het verschil tussen de WOZ-waarde en de koopprijs schenkbelasting verschuldigd. Vaak wordt ervoor gekozen om de woning te verkopen en de koopsom vervolgens kwijt te schelden. Wordt in dat geval 90% of meer van de koopsom kwijtgescholden, dan wordt dit gezien als een schenking van de woning. Dan geldt ook weer de WOZ‑waarde als uitgangspunt voor de schenkbelasting. Wordt minder dan 90% kwijtgescholden, dan is de waarde van de kwijtschelding belast. Nog een let op: de overdrachtsbelasting is verschuldigd over de werkelijke waarde, tenzij de startersvrijstelling van toepassing is.