Is schenken op papier nog wel interessant?

Categorie: Schenken

Dat is een terechte vraag. Het effect voor de inkomstenbelasting kan nadelig zijn in verband met de Box-3 heffing. Een belangrijke verandering per 1 januari 2023 is dat schuldenaftrek maar beperkt mogelijk is. De belastingheffing bij zowel de ouders als het kind neemt toe. Het kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen of de zorgbijdrage. De vraag is of de constructie uiteindelijk nog wel voordeel geeft. De gevolgen voor de inkomstenbelasting zijn erg afhankelijk van de samenstelling van ieders bezittingen en kunnen voor ieder kind erg verschillen. Als doel om uiteindelijk erfbelasting te bespraken kan het nog steeds zinvol zijn. Als een kind echter ieder jaar mee inkomstenbelasting moet betalen of een lage toeslag of uitkering ontvangt en uiteindelijk misschien minder erfbelasting, is het voordeel uiteindelijk onzeker.