Ik heb een nalatenschap al aanvaard, maar nu blijkt er nog een schuld te zijn. Wat kan ik nu nog doen?

Categorie: Nalatenschap

Als u na het aanvaarden van een nalatenschap wordt geconfronteerd met een schuld van de overledene die u niet kende en ook niet kon kennen, kunt u binnen drie maanden nadat u met die schuld werd geconfronteerd, aan de kantonrechter vragen om toestemming om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. U moet dan wel aantonen dat u in de administratie van de overledene heeft gecontroleerd of er schulden waren.