Kan ik mijn uitvaartwensen opnemen in een testament?

Dat kan wel, maar is meestal niet aan te raden. Er zal meestal tijd verstrijken tussen het moment van overlijden en het boven water komen van het laatste testament. Als er in het testament is vastgelegd dat er een wens is voor begraven en de crematie is al geweest, dan is dat buitengewoon pijnlijk. Los daarvan is een notariële akte een star middel om wensen vast te leggen. Wijzigen uw wensen, dan moet u de akte ook aanpassen.

Kan ik mijn kind onterven?

Ja hoor. Dat kan door in uw testament te vertellen dat uw kind (en eventueel zijn afstammelingen) niets van u erven. U kunt ook uw kind onterven door iemand anders tot erfgenaam te benoemen. Erft die ander niet, dan erft uw kind alsnog. Uw kind mag echter wel de helft van wat hij zou hebben geërfd in geld opeisen. Uw kind heeft dan ook recht op informatie. Zit uw kind stil dan krijgt het kind niets.

Ons testament is toch vervallen omdat het nu in de wet staat?

Nee. Het klopt dat als een getrouwd iemand die kinderen heeft overlijdt zonder testament, de wet bepaald dat de langstlevende eigenaar wordt van alles en dat een kind zijn erfdeel tegoed houdt. Dat geldt echter alleen als er geen testament is. Is er wel een testament, dan gaat dat voor.