Tonvrijstelling

Vanaf 1 januari 2017 mag u, als u tussen de 18 en 40 jaar bent, eenmalig €100.000 belastingvrij geschonken krijgen als u dat bedrag gebruikt voor:

  • de aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning;
  •  aflossing van uw “eigenwoningschuld”;
  • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning; of
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Op de vrijstelling zal wel een beroep moeten worden gedaan bij de aangifte schenkbelasting. Dat is dus een andere aangifte dan die voor de inkomstenbelasting.