Samenlevingsvormen

Samenlevingsvormen

De liefde vraagt om een passende samenlevingsvorm. Trouwen, geregistreerd partnerschap of samenwonen? Je kunt met je partner principiële keuzes maken ten aanzien van de samenlevingsvorm of dat vanuit gevoel doen. Welke keuze je ook maakt, de rechtsgeldige invulling en de consequenties hiervan kunnen in veel gevallen enorm uiteenlopen.
De intentie van relaties is dat zij standhouden. Maar wat gebeurt er als een relatie ophoudt te bestaan door het uit elkaar gaan of door overlijden? Of als je getrouwd bent met iemand uit een ander land? Wie neemt welke spullen mee en hoe wordt de waarde van het huis verdeeld? Allemaal vragen en problemen die bij prille liefde niet aan de orde zijn maar realiteit worden indien de vlam van de liefde opgebrand is en overgaat in het vuur van de strijd. Laat ons je adviseren om ook in deze situatie elkaar te kunnen respecteren en te weten dat het uit elkaar gaan kan gebeuren zoals het vooraf is afgesproken en beide partijen weer kunnen gaan bouwen aan wellicht een nieuwe liefde.