Rechtsvorm

Rechtsvorm

Het meest opvallende verschil tussen een vereniging en een stichting is dat een vereniging wel leden kan hebben en een stichting niet. Die laatste wordt voornamelijk voor goede doelen opgericht terwijl verenigingen in het leven worden geroepen indien meer mensen een gedeelde factor hebben en dat gezamenlijk willen beleven. Dat kan een hobby zijn of een levensbeschouwing of een overtuiging.
Indien je weet wat je wilt oprichten dan is de notaris er om je te helpen bij de manier waarop een vereniging of stichting rechtsgeldig gemaakt kan worden. Hiervoor zijn statuten nodig en wellicht een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bestuursvoorwaarden moeten aanwezig zijn en dienen er voorzorgsmaatregelen genomen te worden om de aansprakelijkheid te regelen.
We informeren je ook over de belastinggevolgen van beide rechtsvormen. Op voorhand is het raadzaam te weten hoe een vereniging of stichting weer ontbonden kan worden als dat noodzakelijk mocht zijn.
Laat je door ons ondersteunen indien je een dergelijke rechtsvorm op wilt richten zodat je op de hoogte bent van de specifieke kenmerken van een van beide rechtsvormen.