Veel gestelde vragen

Ik wil graag een afspraak maken in de avonduren. Kan dat?
Helaas lukt dat zelden. De avonden worden regelmatig besteed aan het geven van lezingen en de voorbereidingen voor de volgende dag.
Krijg ik na ondertekening de akte mee?
Nee. De originele akte met de handtekeningen is eigendom van de Staat en wordt door de notaris bewaard. U kunt een afschrift ontvangen. Doordat dit afschrift is voorzien van het ambtszegel en de handtekening van de notaris heeft dit afschrift dezelfde juridische waarde als het origineel.
Mijn partner spreekt niet goed Nederlands
Indien iemand onvoldoende Nederlands spreekt is de Notaris verplicht een tolk in te schakelen, zowel bij de eventuele bespreking als bij de ondertekening van de akte. Dit moet een officiële tolk zijn, u kunt dus niet een kennis meenemen die vertaalt.
Is het werk van een notaris niet saai?
Neen! Als notaris heb je met mensen te maken op belangrijke momenten in hun leven. Dat zijn zowel hele mooie als hele trieste momenten. Aangezien geen mens hetzelfde is, is dus ook geen situatie hetzelfde. Een bespreking over huwelijkse voorwaarden met mensen die gaan trouwen kan ontaarden in slaande ruzie en een afwikkeling van een nalatenschap tussen ruziënde kinderen kan leiden tot een verzoening.
Kan ik ook zelf een testament maken?
Ja, al komt dat in de praktijk nooit voor. Het wordt wel een "olografisch testament" genoemd. Een testament kan worden gemaakt in de vorm van een notariële akte of in een onderhandse akte die bij een notaris in bewaring wordt gegeven. De testateur moet ieder blad waarmerken en nummeren en in open of gesloten envelope aan een notaris overhandigen. Van die overhandiging wordt dan een notariële akte opgemaakt.
Heb ik altijd een notaris nodig voor een testament?
Ja, een testament is altijd een notariële akte. Indien u alleen wat sieraden wilt nalaten aan iemand kan eventueel een 'codicil' ook volstaan.
Een codicil is een zelfgeschreven testament en moet aan een drietal eisen voldoen. Het moet zelf (hand)geschreven zijn, het moet voorzien zijn van de datum waarop het stuk geschreven is, en uw handtekening moet eronder staan. In een codicil kunt u omschrijven welke sieraden, kleding of inboedelzaken u na uw dood wilt geven en aan wie.
U kunt ook in een codicil omschrijven of u begraven wilt worden of gecremeerd. Geldbedragen en ook een auto kunt u niet met een codicil aan iemand geven. Dat kan alleen in een testament.
In de akten wordt gesproken over een comparant. Wat is dat?
Een comparant of comparante is iemand die verschijnt voor een rechter of notaris.
Ik heb een woning gekocht en moet nu een waarborgsom storten. Naar welke rekening kan ik dat doen?
Indien u een waarborgsom stort, kunt u deze overmaken op rekening nummer NL59 INGB 0675 0111 91, ten name van Derdengelden Notariskantoor Drunen, onder vermelding van: "waarborgsom" en het adres en, indien dat al bekend is, het dossiernummer. Indien door de bank van de notaris een rente wordt vergoed over dat bedrag, wordt die rente aan u doorbetaald. Houdt u er rekening mee dat het mogelijk is dat er door de bank een negatieve rente kan worden berekend over dat bedrag, die aan u zal worden doorberekend.