Nalatenschap

Nalatenschap

Het goed regelen van een nalatenschap is niet leeftijdsgebonden. Hoe ouder iemand is, hoe reëler men vaak staat in het leven en dit sneller zal verzorgen. Ook voor mensen die volop in het arbeidsproces staan is het zinnig om de nalatenschap in de vorm van een testament te regelen. Hoe wil je je vermogen verdeeld hebben onder de mensen aan wie je een deel wilt nalaten? En wellicht zijn er andere doelen waar een deel van het vermogen aan geschonken gaat worden.
Bepaal bij leven wie de erfgenamen zijn en hoe je het geregeld wilt hebben (erven, onterven, bescherming van positie, stiefouder et cetera). Iedereen kan een testament maken maar alleen een notaris kan een testament opmaken. Hiervoor maak je een afspraak en wij inventariseren de situatie en de wensen in relatie tot de juridische consequenties. Zo bepaal je in een testament ook wie je zaken behartigt indien je dit door omstandigheden niet meer zelf kan.
Redenen genoeg om niet te wachten tot de situatie zich aandient. Regel het nu zodat je het leven kunt leven in de wetenschap dat de nalatenschap goed verzorgd is.