Ik heb een nalatenschap al aanvaard, maar opeens blijkt er nog een schuld te zijn. Wat kan ik nu nog doen?

Als u nadat u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard, wordt geconfronteerd met een schuld van de overledene die u niet kende en ook niet kon kennen, kunt u binnen drie maanden nadat u met die schuld werd geconfronteerd, aan de kantonrechter vragen om toestemming om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. U moet dan wel aantonen dat u in de administratie van de overledene heeft gecontroleerd of er schulden waren.