Gemeenschap van goederen afgeschaft?

Niet helemaal. Met ingang van 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. De vertrouwde gemeenschap van goederen wordt dan beperkt. Alleen datgene wat echtgenoten of geregistreerd partners tijdens een huwelijk inbrengen wordt gemeenschappelijk. Alles wat iemand vóór het huwelijk al had en erfenissen en schenkingen blijven privé. Bedenk wel dat dit alleen goed zal werken als partijen goed bijhouden wat er met dat privévermogen tijdens het huwelijk gebeurt. Als een echtgenoot bijvoorbeeld een geldbedrag heeft dat tot het privévermogen behoort en er komt een echtscheiding, wat is er dan met dat bedrag gebeurt. Is dat in het huishouden opgegaan of is het afgelost op de hypotheek of in de verbouwing gestoken? Zonder boekhouding zal dat bij een echtscheiding in ieder geval tot een flinke discussie leiden en waarschijnlijk tot een teleurstelling.