De Schenkbelasting

De Schenkbelasting

Over het algemeen denkt men bij een schenking vooral aan het geven van geld aan een ander persoon. Het kan echter ook voorkomen dat u uw woning verkoopt aan een ander onder de marktwaarde, of u geld aan iemand leent zonder rente. Het gaat in de meeste gevallen om het schenken van geld of goederen. De Belastingdienst ziet iedere vorm waarbij u iets geeft waardoor de ander rijker wordt en u armer als schenking. Over een schenking dient in de meeste gevallen belasting betaald te worden, de zogenaamde schenkbelasting. Hoe hoog deze belasting is, hangt van een aantal zaken af. Zo is het bedrag van de schenking en uw relatie tot de schenker van invloed op deze schenkbelasting.

Vrijstellingen op de schenkbelasting

De hoogte van de belasting op een schenking kan enorm variëren. In de eerste plaats heeft eenieder recht op een algemene vrijstelling per jaar. Zolang de schenking onder dit, door de regering vastgestelde bedrag, blijft, hoeft u hier geen belasting over te betalen. Daarnaast is het bepalend van wie u de schenking ontvangt. Als de schenking wordt gedaan namens uw partner of uw ouders, hoeft u minder schenkbelasting te betalen. Er geldt hier een speciale regel voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Het is in dit geval eenmaal toegestaan dat uw ouders belastingvrij een hoger bedrag aan u schenken. Gebruikt u het geschonken bedrag voor een dure studie of woning? In dat geval heeft de overheid een zeer hoog bedrag vastgesteld waarover u bij schenking geen belasting hoeft te betalen.

Schenkbelasting voor schenker: Netto of vrij van recht schenken

Het is toegestaan dat de schenker ook de schenkbelasting voor u betaalt. In dat geval hoeft u niet nogmaals belasting over het bedrag te betalen. Dit wordt vrij van recht schenken of netto schenken genoemd. Degene die het bedrag schenkt, moet dan echter meer belasting voldoen. De Belastingdienst ziet het betalen van de belasting namelijk ook als schenking.

Schenkbelasting bij erfenis

Vaak wordt een schenking gedaan om de erfenis te verlagen. Op die manier hoeven de nabestaanden minder erfbelasting te betalen. Echter, als de schenker toch overlijdt binnen 180 dagen na de schenking, beschouwt de Belastingdienst het als een deel van de erfenis. U moet in dat geval alsnog erfbelasting betalen over het bedrag dat geschonken is.

Vrijstelling schenkbelasting met Papieren schenking

Het is ook mogelijk om een zogenaamde papieren schenking te doen. In dit geval behoudt de schenker het geld, maar schenkt hij het wel op papier. Op die manier kan wel de vrijstelling op de belasting voor schenkingen worden toegepast. Zo is het toch mogelijk om minder erfbelasting te betalen. Een papieren schenking moet worden vastgelegd bij de notaris. Bovendien moet de schenker ieder jaar rente betalen aan degene die het bedrag ontvangt. Wettelijk wordt de schenking namelijk gezien als schuld van de schenker aan de ontvanger. Wordt er een jaar lang geen rente over de papieren schenking betaald? Dan moet u alsnog erfbelasting betalen.

Meer weten over schenkbelasting? Neem nu contact met ons op.

Wilt u meer weten over schenken of de regels op het gebied van schenkbelasting? Neem dan contact op met Notariskantoor Drunen. Ons Brabantse notariskantoor heeft een geschiedenis van meer dan 200 jaar. Onze notaris beschikt over ruime expertise op het gebied van het schenk- en erfrecht. Wij nodigen u graag uit om u te adviseren bij uw persoonlijke situatie. Neem contact met ons op om uw specifieke wensen te bespreken of ontvang direct een prijsopgave.