De Executeur

De Executeur

De Executeur zorgt ervoor dat de erfenis goed afgewikkeld wordt. In het testament wordt door de overledene een executeur aangewezen. Het kan daarbij gaan om een erfgenaam, maar ook om een buitenstaander. De rechten en plichten van deze persoon worden in het testament vermeld.

Taken van de Executeur: De rechten en plichten

Degene die wordt aangewezen krijgt het beheer over alle bezittingen van de overledene. Het is zijn recht om hier zijn zeggenschap over te hebben. Het verkrijgen van de zeggenschap geeft echter ook een aantal verplichtingen. Zo moet hij ervoor zorgen dat de erfenis zo perfect mogelijk wordt afgewikkeld. De erfgenamen verdelen de erfenis zelf onderling. Als de afwikkeling van de erfenis tenslotte dient te worden afgerond, dient de executeur voor zijn werk verantwoording aan de erfgenamen af te leggen. De taken zijn als volgt:

  • beheren van de nalatenschap
  • vertegenwoordigen van de erfgenamen
  • opmaken van de boedelbeschrijving
  • aanwijzen van de boedelnotaris
  • voldoen van de schulden van de nalatenschap
  • verkopen van goederen van de nalatenschap als er schulden afgelost dienen te worden
  • aangifte van het successierecht doen
  • aanschrijven van de schuldeisers
  • inlichten van een legataris en het legaat uitkeren
  • verschaffen van inlichtingen over de uitoefening van zijn taak aan de erfgenamen

Problemen die kunnen ontstaan

Helaas verloopt de samenwerking tussen de erfgenamen en degene die de erfenis regelt vaak moeizaam. Dit ontstaat doordat de erfgenamen niet altijd precies op de hoogte zijn over hoe een erfenis afgewikkeld dient te worden. Zo begrijpen zij soms niet waarom uitbetaling van de erfenis lang op zich laat wachten. Ook kan onenigheid ontstaan over de vraag waarom een bepaald familielid is aangesteld als executeur. Zeker als het gaat om een buitenstaander, vinden familieleden dit meestal onprettig. De executeur wil in alle rust zijn taak uitvoeren. Hij moet geregeld werk verrichten dat ook voor hem onbekend is. Het kan zelfs gebeuren dat de erfgenamen geen vertrouwen in deze persoon hebben. Zij verzoeken de rechter dan deze persoon te ontslaan. Dit gehele proces is echter zeer tijdrovend en kostbaar.

Executeur met expertise: Laat u bijstaan door Notariskantoor Drunen

Het regelen van de erfenis kan zeer gecompliceerd zijn. Het is daarom belangrijk dat u zich bij laat staan door een betrouwbaar notariskantoor. Notariskantoor Drunen bestaat al meer dan 200 jaar. Ons kantoor heeft een ruime expertise op het gebied van erfen en erfbelasting. Wilt u meer informatie over het regelen van de erfenis? Neem dan nu contact met ons op. U kunt uw specifieke wensen bespreken of ontvangt direct een prijsopgave.