De Erfbelasting: alles wat u dient te weten over erfbelasting

Na het overlijden van uw dierbare, krijgt u te maken met het verdelen van de erfenis. De bezittingen worden verdeeld over één of meerdere nabestaanden. Het ontvangen van een erfenis is echter niet zonder gevolgen. U krijgt hierbij te maken met belasting over de erfenis: de erfbelasting. Erfbelasting is de heffing over hetgeen u erft uit de nalatenschap van de overledene. In het verleden werd deze belasting ook wel de successierechten genoemd.

Betaal ik erfbelasting over de volledige erfenis?

U hoeft niet over de gehele erfenis belasting te betalen. Van de nalatenschap wordt eerst een vrijstelling afgetrokken. Over het resterende gedeelte zult u echter een percentage belasting moeten betalen. De hoogte van de vrijstelling en van de belasting zijn afhankelijk van de actuele wet- en regelgeving. Ook de relatie tussen u en de overledene is van invloed. U kunt zich in dit geval het beste laten adviseren door een notaris met verstand van zaken. Onze notaris staat u graag terzijde voor een goede afwikkeling van deze belasting.

In welke gevallen betaalt u erfbelasting?

U krijgt te maken met deze belasting als uw overleden dierbare in Nederland woonde. Echter, ook als de overledene in het buitenland woonde, kan er sprake zijn van deze belasting. De regels van deze heffing gelden namelijk ook voor een overledene die nog geen tien jaar in het buitenland woonde en voor die tijd de Nederlandse nationaliteit had.

Vrijstelling van erfbelasting

Gelukkig hoeft u niet over de gehele erfenis een heffing te betalen. Voor iedere erfgenaam geldt dat er een vrijstelling van een bepaald bedrag is. Voor bepaalde erfgenamen is er een hogere vrijstelling ingesteld. Zo heeft de partner van de overledene recht op een zeer hoge vrijstelling. Ook voor de kinderen, kleinkinderen en ouders geldt een hogere vrijstelling. Mocht (een gedeelte van) de erfenis gaan naar een gehandicapt kind, dan geldt een extra hoge vrijstelling.

Hoogte van de erfbelasting

Voor de hoogte van de erfbelasting is het belangrijk om te kijken naar de relatie die u had met de overledene. De belasting is ingedeeld in meerdere tariefgroepen. Zo is er een tariefgroep waarin de partner en kinderen van de overledene worden ingedeeld. Ook voor de kleinkinderen van de overledene geldt een aparte tariefgroep. De overige erfgenamen worden in de restcategorie geplaatst. Vervolgens hangt de hoogte van de heffing af van de hoogte van de erfenis. Als de erfenis onder een bepaalde financiële grens blijft, wordt deze minder zwaar belast.

Uw notaris kan u adviseren over erfbelasting

De wet- en regelgeving rondom de erfbelasting is zeer ingewikkeld. Vooral als u te maken heeft met een complexe erfenis vanwege bijvoorbeeld de aanwezigheid van een bedrijf of groot vermogen. In een dergelijk geval is het lastig om door de bomen het bos te zien. Onze notaris informeert u graag over de financiële gevolgen van een erfenis. Notariskantoor Drunen is op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving en kan u daarom op de juiste wijze adviseren. Zo weet u zeker dat u de juiste keuzes maakt. Neem contact met ons op om uw specifieke wensen te bespreken of vraag direct een prijsopgave aan.