Ik heb een nalatenschap al aanvaard, maar opeens blijkt er nog een schuld te zijn. Wat kan ik nu nog doen?

Als u nadat u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard, wordt geconfronteerd met een schuld van de overledene die u niet kende en ook niet kon kennen, kunt u binnen drie maanden nadat u met die schuld werd geconfronteerd, aan de kantonrechter vragen om toestemming om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. U moet dan wel aantonen dat u in de administratie van de overledene heeft gecontroleerd of er schulden waren.

Ik heb een vakantiewoning in Frankrijk. Wat er gebeurt er als ik overlijd?

Als de vakantiewoning in een Europees land staat is het waarschijnlijk zo dat dat land is toegetreden tot de Europese Erfrecht Verordening en dat wil zeggen dat u in uw Nederlandse testament kunt bepalen dat uw gehele nalatenschap, dus ook de vakantiewoning, volgens de Nederlandse wet wordt afgewikkeld. Dat maakt de afwikkeling dus eenvoudiger.

Gemeenschap van goederen afgeschaft?

Niet helemaal. Met ingang van 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. De vertrouwde gemeenschap van goederen wordt dan beperkt. Alleen datgene wat echtgenoten of geregistreerd partners tijdens een huwelijk inbrengen wordt gemeenschappelijk. Alles wat iemand vóór het huwelijk al had en erfenissen en schenkingen blijven privé. Bedenk wel dat dit alleen goed zal werken als partijen goed bijhouden wat er met dat privévermogen tijdens het huwelijk gebeurt. Als een echtgenoot bijvoorbeeld een geldbedrag heeft dat tot het privévermogen behoort en er komt een echtscheiding, wat is er dan met dat bedrag gebeurt. Is dat in het huishouden opgegaan of is het afgelost op de hypotheek of in de verbouwing gestoken? Zonder boekhouding zal dat bij een echtscheiding in ieder geval tot een flinke discussie leiden en waarschijnlijk tot een teleurstelling.

Tonvrijstelling

Vanaf 1 januari 2017 mag u, als u tussen de 18 en 40 jaar bent, eenmalig €100.000 belastingvrij geschonken krijgen als u dat bedrag gebruikt voor:

  • de aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning;
  •  aflossing van uw “eigenwoningschuld”;
  • aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning; of
  • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Op de vrijstelling zal wel een beroep moeten worden gedaan bij de aangifte schenkbelasting. Dat is dus een andere aangifte dan die voor de inkomstenbelasting.

Erfbelasting

Over successierecht of erfbelasting is altijd veel te doen. Amper een paar maanden na het overlijden van een dierbare ligt er al een blauwe envelope van de Belastingdienst in de brievenbus. De zakelijke kant van het verlies moet dan geregeld worden.

Belasting betalen is logisch maar belasting betalen over de erfenis, wordt vaak gezien als onnodige last. In veel gevallen is het mogelijk om bij het eerste overlijden belastingbetaling te voorkomen zodat de langstlevende niet in financiële problemen komt.

De wetgeving omtrent erfbelasting verandert vaak waardoor het van belang is u goed te laten informeren. Het is haast niet te doen voor mensen die niet gewend zijn om wetteksten te lezen om goed op de hoogte te blijven van de wetgeving. Daarom nemen wij dit graag voor u uit handen en informeren wij u op voorhand graag over de mogelijkheden. Mochten er wijzigingen zijn die voor u van toepassing zijn, dan nemen wij contact met u op om mogelijke veranderingen door te nemen.