Gemeenschap van goederen afgeschaft?

Niet helemaal. Met ingang van 1 januari 2018 is de wet gewijzigd. De vertrouwde gemeenschap van goederen wordt dan beperkt. Alleen datgene wat echtgenoten of geregistreerd partners tijdens een huwelijk inbrengen wordt gemeenschappelijk. Alles wat iemand vóór het huwelijk al had en erfenissen en schenkingen blijven privé. Bedenk wel dat dit alleen goed zal werken Lees verder…

Tonvrijstelling

Vanaf 1 januari 2017 mag u, als u tussen de 18 en 40 jaar bent, eenmalig €100.000 belastingvrij geschonken krijgen als u dat bedrag gebruikt voor: de aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning;  aflossing van uw “eigenwoningschuld”; aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning; of afkoop van rechten van erfpacht, opstal Lees verder…

Erfbelasting

Over successierecht of erfbelasting is altijd veel te doen. Amper een paar maanden na het overlijden van een dierbare ligt er al een blauwe envelope van de Belastingdienst in de brievenbus. De zakelijke kant van het verlies moet dan geregeld worden. Belasting betalen is logisch maar belasting betalen over de erfenis, wordt vaak gezien als onnodige Lees verder…